You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

หลักการในการเตรียมรับลูกไก่

การเริ่มต้นที่ดีของการเลี้ยงลูกไก่วันแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนาการการเจริญเติบโตของไก่ หัวข้อต่อไปนี้เป็นจุดสำคัญของการเริ่มต้นที่ดีของลูกไก่วันแรก
· ล้างท่อน้ำด้วยแรงดันน้ำสูงก่อนเข้าลูกไก่ให้มั่นใจว่าไม่มียาฆ่าเชื้อตกค้างอยู่ในท่อน้ำในเล้าไก่
· พื้นและอุปกรณ์ต้องแห้งก่อนลูกไก่มาถึง
· อุ่นโรงเรือนเลี้ยงอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนลูกไก่มา ตรวจดูว่าอุณหภูมิของพื้นและอุปกรณ์ที่เลี้ยงไก่ไม่ควรต่ำกว่า 27oC และเมื่อไก่มาถึงควรอยู่ที่ 28 – 30 oC
· อย่าเกลี่ยวัสดุรองพื้นก่อนจนกว่ามั่นใจว่าพื้นอุ่นพอแล้ว
· อุณหภูมิของอากาศควรอยู่ที่ 34 – 36 oC หลังจากที่เอาลูกไก่ลงไปเลี้ยง
· ให้มั่นใจว่านิบเปิ้ลและกระติกน้ำ วางอยู่ในระดับที่ถูกต้อง นิบเปิ้ลต้องมีความสูงระดับเท่ากับลูกตาของลูกไก่และกระติกน้ำวางอยู่บนพื้น
· ปูกระดาษใต้นิบเปิ้ลเพื่อดึงดูดลูกไก่มากินน้ำ
· ตรวจดูว่านิบเปิ้ลและกระติกน้ำมีน้ำเพียงพอหรือไม่ เมื่อนิบเปิ้ลใช้งานจะมองเห็นหยดน้ำเล็กๆที่ปลายนิบเปิ้ล
· อุณหภูมิของน้ำควรจะอยู่ที่ประมาณ 15 – 25 oC
· อาหารระยะแรกในช่วง 3 สัปดาห์ควรมีคุณภาพสูงมีพลังงานและโปรตีนที่ย่อยง่ายควรใช้ธัญญพืชเป็นแหล่งพลังงานเพื่อให้ย่อยง่ายไม่ควรใช้ไขมัน
· หว่านอาหารเพิ่มให้ลูกไก่ลงบนกระดาษรองลูกไก่
· ปล่อยลูกไก่ลงกกให้เร็วที่สุด และให้มั่นใจว่ามีกำลังคนเพียงพอในการลงลูกไก่ หากไม่สามารถทำได้ควรมีห้องรับลูกไก่แยกต่างหากซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 25oC และมีอากาศถ่ายเทได้ดี
· อย่าวางกล่องลูกไก่สูงเกินกว่า 6 ชั้น ลูกไก่จะร้อนตายได้
· ปล่อยลูกไก่อย่างนิ่มนวล กระจายให้สม่ำเสมอทั่วโรงเรือนหรือบริเวณวงกก ปล่อยลูกไก่ลงใกล้อาหารและน้ำ
· หากทำวัคซีนลูกไก่วันแรกโดยการสเปรย์ (เช่น IB) ควรทำเมื่อลูกไก่อยู่ในกล่อง ปิดฝากล่องลูกไก่หลังจากทำวัคซีน รอจนลูกไก่แห้งจึงปล่อยลูกไก่ลงกก อย่าวางกล่องลูกไก่ใว้ในที่ที่เย็นหลังทำวัคซีน
· หากทำวัคซีนบิด (ในการเลี้ยงปล่อยพื้น) พ่นวัคซีนลงบนอาหารจะให้ผลดีกว่าการละลายในน้ำเพราะการกินน้ำวันแรกของลูกไก่ไม่เท่ากันและปริมาณไม่แน่นอน
· การสังเกตดูความเป็นอยู่และฟังเสียงลูกไก่ในวันแรก ซึ่งเป็นตัวชี้ว่าลูกไก่อยู่สบายดีหรือไม่
· สังเกตดูการกระจายตัวของลูกไก่ในกรงหรือในเล้าว่าสม่ำเสมอหรือไม่
· อุณหภูมิของลูกไก่ควรอยู่ที่ 40oC ในช่วง 5 ชั่วโมงแรกโดยอาจวัดที่จมูกหรือที่รูก้นโดยใช้เครื่องวัดแบบอินฟราเรด หากอุณหภูมินี้สามารถทำได้โดยต้องให้อุณหภูมิของการกกสูงกว่า 36oC ควรใส่ใจกับอุณหภูมิที่พื้นกกให้มาก และควรอุ่นพื้นกกให้ดีกว่านี้ หมุนเวียนอากาศออกบ้าง เพื่อการลดระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ต้องระวังไม่ให้ลูกไก่ถูกลมโกรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.