You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Castrated male pig

ลักษณะของสุกรขุนเพศผู้ตอน สุกรขุนเพศผู้ตอน เป็นสุกรที่ทำการตัดอัณฑะตั้งแต่ระยะหลังคลอดประมาณ 4-8 วัน ซึ่งอัณฑะเป็นแหล่งสร้างฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน การตัดอัณฑะออกตั้งแต่ระยะเล็ก ๆ จะมีผลตามมา คือ ร่างกายจะไม่แข็งแกร่ง กล้ามเนื้อหดหายกลายเป็นไขมันนุ่มๆ กระดูกเปราะบาง ผลทางกายภาพ คือ กระดูกขาจะเก้งก้าง ขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ที่จะช่วยปิดปลายกระดูกให้หยุดโต กล้ามเนื้อสำหรับหุ้มกระดูกมีน้อย มีปริมาณไขมันเป็นส่วนใหญ่ แต่ลักษณะเช่นนี้จะยังไม่แสดงออกมาชัดเจนมากนัก เนื่องจากในช่วงของสุกรระยะแรกเกิด ถึง ระยะรุ่น การสร้างฮอร์โมนยังมีปริมาณไม่มาก และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายสุกรมากนัก แต่จะส่งผลชัดเจนในสุกรระยะขุน และช่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สำหรับสุกรทดแทน ดังนั้น ผลของการตัดอัณฑะ ก็คือ การที่ร่างกายสุกรขาดฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรน ทำให้มีรูปร่างคล้ายสุกรเพศเมีย กระดูกเปราะ มีการสังเคราะห์โปรตีนสำหรับสร้างกล้ามเนื้อในปริมาณน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสุกรเพศผู้ และเพศเมีย ที่ระยะน้ำหนักเดียวกัน เนื่องจากฮอร์โมนเพศมีความสำคัญสำหรับการเจริญเติบโต และการสร้างกล้ามเนื้อ ให้ร่างกายสุกรเจริญเติบโตปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.