You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การใช้ไขมันในอาหารสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้อง

ไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่มีความจำเป็นสำหรับลูกสุกรดูดนม โดยปริมาณไขมันในน้ำนมของแม่สุกรจะขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์ สายพันธุ์ การสะสมไขมนของแม่สุกร การกินได้ของแม่สุกรเลี้ยงลูก และที่สำคัญคือ เปอร์เซ็นต์ไขมันในสูตรอาหารแม่สุกรอุ้มท้อง และแม่เลี้ยงลูก ระดับของไขมันในสูตรอาหารสำหรับแม่สุกรอุ้มท้องที่ระยะสุดท้าย และแม่เลี้ยงลูกควรอยู่ที่ร้อยละ 8 ในสูตรอาหาร และแหล่งของไขมัน เป็นวัตถุดิบ ก็มีความสำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ต้องคำนึงถึง การเพิ่มไขมันในช่วงระยะสุดท้ายของการอุ้มท้อง สามารถช่วยเพิ่มปริมาณไขมันในนมน้ำเหลือง และในน้ำนม ซึ่งทำให้อัตราการรอกชีวิตของลูกสุกรสูงขึ้นด้วย ซึ่งมีเหตุผลมาจากการใช้ประโยชน์ของไขมันได้ในระดับที่สูงขึ้นของลูกสุกร รวมทั้งยังเป็นผลดีทำให้น้ำหนักหย่านมของลูกสุกรสูงขึ้นด้วย และส่งผลทำให้แม่สุกรมีการสูญเสียน้ำหนักตัวลดลงด้วย และทำให้ระยะเวลาตั้งแต่หย่านม จนถึงระยะผสมของแม่สุกรสั้นลงอีกด้วยครับ เอกสารอ้างอิง จากหนังสือ ทันโรค ทันเหตุการณ์ กับการเลี้ยงสุกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.