You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Requirement of Choline

VII. ปริมาณความต้องการในสัตว์ (Requirement) โคลีนมีคุณสมบัติคล้านวิตามิน สามารถวิเคราะห์แยกชนิดได้ มีผลต่อความต้องการของสัตว์ ใช้เป็นอาหารบำรุงโดยมีสารพวก methionine, betain ,Myo-inositol,folacin และวิตามิน B 12 มีในสารประกอบไขมัน คาร์โบไฮเดรด และโปรตีนในอาหาร ปริมาณความต้องการขึ้นอยู่กัยอายุ เพศ และการเผาผลาญในอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของ lipotropic ของโคลีน และความต้องการสารอาหาร ( Mookerjea, 1971 ) การศึกษาโคลีนในวิตามิน B12 และกรดโฟลิก ( folacin ) ในไก่และหนู ( Welch and Couch , 1955 ) จะเห็นว่า Folacin และวิตามิน B12 ใด้จากการสังเคราะห์กลุ่ม methyl และขบวนการ metabolism ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของคาร์บอน การวิเคราะห์ทางชีววิทยา methyที่แตกตัวง่ายให้คาร์บอนทำให้เกิด Folacin ขณะที่วิตามิน B12 จะเป็นตัวกำหนดการโอนถ่ายกลุ่ม methyl ไปเป็น tetrahydrofolic ดังนั้นความต้องการเพิ่มโคลีนจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ folacin และ/ หรือ วิตามิน B12 มีเพียงพอหรือไม่ สัตว์เกือบทั้งหมดสามารถสังเคราะห์โคลีนได้เพียงพอตามความต้องการเมื่อมี methyl group อยู่ดังตัวอย่าง methionine ในหมูสามารถทดแทนโคลีนสำหรับใช้ในขบวนการ transmethylation ดังนั้นระดับของ methionine ที่มีมากเกินไปในทางสรีรศาสตร์ คือ 4.3 กรัม ( หรือ 3.69 รวมกลุ่ม OH ในน้ำหนักโมเลกุลของโคลีน) เป็ดไก่ที่ยังสาวจะไม่สามารถใช่ประโยชน์จาก methionine หรืออาหารที่มีโคลีนเว้นแต่จะใช้ในรูปของ methylaminoetanal หรือ dimetylamino ผสมในอาหาร ซึ่งทั้งสองนี้จะไม่เปลี่ยนเป็น metylate aminoethanal เมื่ออยู่ในอาหารล้วนๆ ล่าสุดมีการศึกษาในไก่สามารถสังเคราะห์ Methylaminoethanal ที่มีขนาดเล็กและโคลีนในรูป S-andenosylmethionine แต่ในหมูใช้แล้วแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ( Novell และ Nesheim , 1969) ขบวนการ metabolic ที่จำเป็นของโคลีนมีอยู่ 2 ทางคือโคลีนในรูปอาหารเสริมและสังเคราะห์ขึ้นเองในร่างกาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ methyl group ในร่างกายวัตว์บางชนิดที่ไม่สามารถสังเคราะห์ได้พอสำหรับการเจริญเติบโตและทำให้แสดงอาการขาดโคลีน โมเลกุลของโคลีนมาจากส่วนของโครงสร้างขององค์ประกอบในตับ ไตและเซลล์กระดูกอ่อน โดยทั่วๆ ไปตัวผู้จะแสดงอาการขาดโคลีนมากกว่าตัวเมีย ฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีโคลีนร่วมด้วนซึ่งพบในหนูส่วนยาจำพวกฮอร์โมนเช่น Cortisone และ hydrocortisone มีรายงานว่ามีผลไปลดความรุนแรงในการตายของเนื้อเยื่อไต และลดไขมันที่สะสมในตับในหนูที่แสดงอาการขาดโคลีน อาหารที่มีโปรตีนมากเกินไปในไก่จะต้องการโคลีนเพิ่มขึ้น จากการสังเกต 3 เวลาในไก่ที่ต้องการให้เจริญเติบโตมากๆต้องใช้โคลีนร่วมเมื่ออาหารที่มีโปรตีน ร้อยละ 64 มากกว่าพวกอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 13 เช่นเดียวกันอาหารทีมีโคลีนมีผลต่อจุลทรีย์อิสระในหนู ซึ่งจุลทรีย์ในลำไส้จะเปลี่ยนโคลีนไปเป็น Trimethylamine รวมตัวเป็น Lipotropical ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วขับออกกับปัสสาวะ การกำจัดของ Flora ในลำไส้โดยใช้ยาปฎิชีวนะที่มีผลต่อโคลีนที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า Trimethylamine ที่ไม่ทำให้เกิดอะไรเลย คำแนะนำในการให้อาหารเสริมที่มีโคลีนหรือปริมาณอาหารอื่นๆขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.