You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Excretion of Manganese

การขับออก (Excretion) ความแตกต่างของการขับออกและการดูดซึมจะมีกลไกลรักษาสมดุลโดยที่สัตว์จะดำรงชีวิตมีสุขภาพดีได้ปกติและสมรรถนะสัตว์มากในช่วงระยะยาวของการได้รับแมงกานีส มีผู้เสนอแนะว่าความแปรปรวนของการขับออกมากกว่าการแปรปรวนของการดูดซึมของเนื้อเยื่อ แมงกานีสในร่างกายที่มีน้อยลงนั้นการขับออกของร่างกายของแมงกานีสจะใกล้เคียงกับการกินได้ ซึ่งที่ 25 – 50 % ของการที่กินเต็มที่แต่ละวัน ดังนั้นแมงกานีสที่กินมากเป็นผลให้ทั้งลดประสิทธิภาพการดูดซึมและเพิ่มอัตราการขับออก แมงกานีสที่ได้รับทางปากจะถูกขับออกทางมูลเป็นหลัก 95 – 98% ซึ่งมีเพียง 0.1-3% ที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ และน้ำดีเป็นส่วนที่มีการขับออก โดยมีการรายงานการเพิ่มแมงกานีสในอาหารของลูกโคจาก 0.5-15 ppm. (เพิ่มขึ้น 30 เท่า) ช่วง 5 วันซึ่งเป็นเหตุให้เพิ่มขึ้นของแมงกานีส 30 เท่าในน้ำดี น้ำย่อยจากตับอ่อนที่จะกระจายในส่วนของลำไส้จะขับออกของแมงกานีสซึ่งหลั่งมาจากผนังของลำไส้ อาจเป็นได้ว่าแมงกานีสจะถูกดูดกลับของน้ำดีที่จับกับแมงกานีส ในแต่ละอะตอมอาจจะไหลเวียนกลับหลายครั้งก่อนที่ครั้งสุดท้ายจะถูกขับออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.