You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

อาหารเลียราง

การเสริมอาหารเลียรางไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรอนุบาลในช่วงดูดนมเท่าไรนัก แต่การเสริมอาหารเลียรางจะไปช่วยให้ลูกสุกรมีการกินอาหารหลังหย่านมได้เร้วยิ่งขึ้น และย่อยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสุกรหลับหย่านม และอาหารเลียรางจะช่วยปรับสภาพทางเดินอาหารของลูกสุกรอนุบาล ให้มีความพร้อมสำหรับการหลั่งกรด และเอนไซม์เพื่อการย่อยอาหาร (อาหารอนุบาลหลังหย่านม) ทำให้อาหารที่สุกรได้รับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโต ลดอาการท้องเสียของลูกสุกรในช่วงหลังอย่านม การเสริมอาหารเลียราง ควรเสริมอาหารที่มีคุณภาพดี มีองค์ประกอบของโภชนะคล้ายกับน้ำนมแม่สุกร จะทำให้ลูกสุกรอนุบาลสามารถย่อย การดูดซึมอาหาร และการนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ได้เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการประกอบสูตรอาหารที่ใช้น้ำมันพืชต่อน้ำมันสัตว์ที่มีสัดส่วนของกรดไขมันคล้ายกันกับที่มีในน้ำนมแม่สุกร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไขมันในลูกสุกรได้มากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสุกรในช่วงระยะหลังหย่านม แต่มีข้อควรระวังคือ สภาวะอากาศที่ร้อนจะมีผลทำให้อาหารเลียรางเน่าเสียได้ง่าย ทำให้ลูกสุกรเกิดภาวะท้องเสีย ดังน้นอาหารที่ให้ต้องมีความสด สะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ลูกสุกรเข้ามากินอาหารได้มากยิ่งขึ้น ส่วนภาชนะที่ใสต้องมั่นล้างทำความสะอาดอยู่เสมอ เพราะอาจเป้นแหล่งเพาะเชื้อ ทำให้สุกรท้องเสียได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.