You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Chloline

หากกล่าวถึงคลอรีนเมื่อไรจะต้อง ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีโซเดียมด้วยเสมอในสูตรอาหารสัตว์เพราะธาตุทั้ง 2 ตัวนี้ทำงานร่วมกันเมื่อมีการรวมตัวกันจะอยู่ในรูปของเกลือแกง(NaCl)เป็นการเพิ่มpalatability (ความน่ากิน) ของอาหารสัดส่วนของโซเดียมคลอไรด์ในอาหารสามารถช่วยในการกินได้ของสัตว์ (Growth and Chupman.,1988) การดูดซึม การดูดซึม ของโซเดียมและคลอรีน ทั้ง 2 ธาตุนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อแร่ธาตุสามารถมีอิทธิพลในการดูดซึมสิ่งอื่นๆ คลอรีนเป็นแร่ธาตุที่มีประจุเป็นลบที่มีมากที่สุดในร่างกาย ส่วนมากกระจายตัวอยู่ในของเหลวภายนอกเซลล์ เช่น พลาสมา cerebrospinal fluid และของเหลวที่ปกป้องเลี้ยงดูของเหลวภายในเซลล์ประสาทส่วนกลาง เช่นเดียวกันกับโซเดียม ที่พบน้อยมากภายในเซลล์ ระดับคลอรีนปกติในพลาสมาประมาณได้ค่าแคบ ๆ ระหว่าง 3.3 ถึง 3.9 กรัม/ลิตร การดูดซึม เมทาบอลิซึมและการขับออก ความเป็นประโยชน์ของคลอรีนในอาหารค่อนข้างสูง และจะส่งถ่ายในรูปของประจุ การโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ตับและไตขับออกของคลอรีนจะอยู่ในรูปของมูลและปัสสาวะหากมีคลอรีนน้อยการขับออกของมูล ปัสสาวะ และเหลือลดลงด้วย หน้าที่การทำงานของคลอรีน เป็นตัวสำคัญในประจุลบอยู่ในของเหลวรอบๆเซลล์หน้าที่สำคัญของคลอรีนที่อยู่รอบๆเซลล์คือสร้างสมดุลภายในและภายนอกของเซลล์คลอรีนนั้นยังมีส่วนสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของกรดไฮโดรคลอริค ในน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและในหนังสือบางเล่มได้กล่าวถึงคลอรีนว่าเป็นส่วนช่วยส่งผ่านของภูมิคุ้มกันเข้าสู่กระแสเลือดและยังมีหน้าที่ช่วยพาโภชนะที่ถูกย่อยด้วยกรดในกระเพาะส่งไปยังกระแสเลือดต่อไปอีก ความต้องในปริมาณต่ำสุดของคลอรีนในอาหาร คลอรีนที่พบในผลไม้นั้นมีปริมาณน้อยมากและบางครั้งผักในธรรมชาติก็เป็นแหล่งที่ดีแล้วนอกจากนี้ก็ยังพบในน้ำไต้ดิน(น้ำบาดาล) แล้วได้มีการนำมาใช้ในรูป Chlorinated ซึ่งใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคเป็นที่รู้กันอยู่คือในอาหารที่บริโภคหรือคลอรีนที่ผสมในอาหารสัตว์จะอยู่ในรูปเกลือแกง (NaCl) ในมนุษย์ปริมาณที่ต่ำสุดของร่างกายที่จะนำไปพัฒนาร่างกายเพื่อเจริญเติบโตประมาณ 700 มก./วัน การแสดงการขาด การแสดงอาการขาดคลอรีนเกิดขึ้นได้น้อยมากในสัตว์ในธรรมชาติ, Coppock (1986) เพราะโดยปกติเราเสริมในรูปเกลือเพื่อเพิ่มการกินได้แก่สัตว์การแสดงการขาดคลอรีนเป็นจำนวนมากยังมีรายงานผลไม่แน่ชัดอย่างไรก็ตามจะมีอาการคล้ายกันกับขาดโซเดียม เซื่องซึม ท้องผูก ขนแข็ง การกินอาหารลดลง การให้ผลผลิตลดลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.