You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Calcium 3

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียม
1. วิตามินดี สารสังเคราะห์จากวิตามินดีในไตเป็นต้วเร่งให้มีการสังเคราะหโปรตีนที่เป็นตัวนำในชั้นเยื่อมูกของผนังลำไส้และแคลเซียม ก็จะเกาะติดกับตัวนำนี้ ถูกลำเลียงผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสโลหิต เมื่อมีวิตามินดี การดูดซึมแคลเซียมจะเกิดขึ้นในลำไส้ได้มากกว่า เมื่อไม่มีวิตามินดีและก่อนที่อาหารจะถูกเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ที่ ๆ ไม่มีการดูดซึม นอกจากกนี้วิตามินดีจากแสงแดดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมและการนำไปใช้
2. ความเป็นกรดของอาหาร แคลเซียมจะสลายได้ง่ายในสภาวะเป็นกรด ดังนั้นประมาณอาหารโปรตีนซึ่งกรดอะมิโนจะส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมได้อย่างดี เช่นเดียวกับกรดเกลือ ที่ถูกขับออกมาจากกระเพาะอาหาร ซึ่งช่วยรักษาสภาวะความเป็นกรดก็จะช่วยดูดซึมดังนั้นผู้หญิงทีมีปริมาณกรดเกลือลดลง ก็จะลดการดูดซึมแคลเซียมไปด้วย
3. แลคโตส ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมดีขึ้นประมาณ 15 - 50% เนื่องจากการสร้างสารผสมของน้ำตาลกับแคลเซียมในลำไส้ ซึ่งช่วยให้แคลเซียมผ่านผนังของลำไส้ได้ และส่วนผสมนี้ป้องกันการตกตะกอนของแคลเซียมที่ไม่ละลาย
4. อัตราส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสในอาหาร อัตราส่วนของเกลือแร่ทั้งสองควรเป็น 1:1 ผู้ใหญ่ 2:1 ทารกจะส่งเสริมการดูดซึมได้มากที่สุด อัตราส่วนแคลเซียมและฟอสฟอรัสไม่พบ หรือพบได้น้อยในคนรับประทานอาหารตามปกติ
5. ไขมัน พบว่าในผู้ที่บริโภคไขมันมากจะมีการสร้างสารขึ้นจากกรดไขมันและแคลเซียมเรียกสบู่ที่ไม่ละลาย จะถูกขับออกมาทำให้อุจจาระมีไขมันอยู่มากและในขณะเดียวกันการดูดซึมแคลเซียมจะลดลว ดังนั้นในน้ำนมจากสัตว์ที่ไม่สกัดไขมันออกเลยหรือประมาณไขมันเนยสูง เด็กที่รับประทานนมชนิดนี้จะมีอัตราการดูดซึมแคลเซียมต่ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.