You're welcome, This is a blog knowledge about the Animals Science

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สูตรอาหาร ความต้องการโภชนะของสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ การจัดการฟาร์ม ครับผม by suntornka

Google search

Custom Search

Sponser one

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Deficiency and Toxicity of Potassium

อาการขาดโพแทสเซียม Deficiency
1. ในสุกร ปกติโภชนะที่ประกอบในอาหารสุกรจะมีโพแทสเซียมเพียงพอกับความต้องการอยู่แล้ว ถ้าสภาพวะร่างกายขาดแคลน จะเบื่ออาหาร อัตราการเจริญเติบโตลดลง ชี้ให้เห็นถึงความขาดแคลนโพแทสเซียมในอาหารสุกร ขนหยาบ ยุ่ง สุกรผอม ซึมเฉื่อยชา และกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน เป็นแผลที่หัวใจและความผิดปกติของไต ในกรณีที่เกิด สภาวะระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เนื่องจากการติดเชื้อหรือสาเหตุอื่นๆ ทำให้ร่างกายสุกร สูญเสียน้ำมากควรมีการเติมอีเล็คโทรไลท์โดยการผสมน้ำหรืออาหาร ให้สุกรกินเพื่อชดเชยกับส่วนที่เสียไป
2. ในสัตว์ปีก ในไก่ที่เลี้ยงในเชิงธุรกิจจะไม่พบปัญหาการขาด K ในอาหารเนื่องจากมีความเข้มข้นในอาหารสูง อาการขาด K ที่พบในกรณีที่ได้รับต่ำกว่าความต้องการ คือ กล้ามเนื้อจะอ่อนแอ เท้าอ่อน กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว ชะงักการเจริญเติบโต อัตราการตายสูง ในลูกไก่อายุ 1 วัน จะทำให้ระบบเมทาบอลิซึม ของโปรตีนเสียหาย กินอาหารน้อย ในไก่อายุ 50 วัน จะแสดงอาการขาด K กล้ามเนื้อเกร็ง ขาอ่อนแรงใช้การไม่ได้ เกิดการสูญเสียน้ำ และเป็นแผลในไตและกระเพาะปัสสาวะ ในไก่ไข่จะทำให้ผลผลิตลดลง น้ำหนักไข่ลด เปลือกไข่บาง ปริมาณไข่ขาวน้อย ไข่ลดลง ต่อมาจะอ่อนแรงไม่สามารถยืนได้ และตายในที่สุด ในภาวะที่ไก่เครียด พบว่า Adrenal cortical hormone (aldosterone) จะทำให้ K ถูกขับออกมาทางปัสสาวะ
อาการเป็นพิษ Toxicity
อาการเป็นพิษที่เกิดจากโพแทสเซียมไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก ถ้าสัตว์ได้รับโพแทสเซียมมากจนเกินไป สัตว์สามารถจะขับ K ออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว อาการที่บ่งบอกถึงการเป็นพิษ ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว เป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง และตายในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Sponser

News in Thailand

.